Jekker og

løfteutstyr

Vi leverer:

Skal noe jekkes eller løftes  opp har vi utstyret du trenger. Fra de minste til jekker som løfter over 100 tonn. Ved sammenkobling av flere jekker kan nær sagt enhver konstruksjon løftes eller jekkes på plass.

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.