Brann og redning

Vi leverer:

Verktøy og Maskin AS har etter flere leveranser av våre terrengående maskiner til Brann og Redningsetaten opparbeidet seg kompetanse på hva brukere av slikt materiell har av ønsker og krav. Vi har også i vårt sortiment et stort utvalg av klippeutstyr for bruk ved bilulykker.

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.