Jernbane og

sporveier

For jernbane og sporveier har vi et komplett utvalg av verktøy og forbruksmateriell. Mye er lagerført. Nybygging av spor, rehabilitering eller vedlikehold av spor og overbygning. Vedlikehold på rullende materiell.

 

Vår akreditering gjennom Achilles og IBX forenkler innkjøpsprosessen.

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.