Skogsmaskiner og

vegetasjonsrydding

Vi leverer:

Beltegående maskiner for vedlikehold av skogstraseer eller nyrydding. Klippe og slagagregater for

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.