Wire-vinsj


Vi leverer:

Enkle vinsjer for allsidig bruk. Leveres komplett til bruk med wire og løst betjeningshåndtak. Ved å flytte håndtaket mellom de to frigjøring eller trekk spakene får man en milimeter preisjon ved betjening. Kan også benyttes ved undervannsarbeider.

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.