Kjernebor og

kjernebormaskin

Kjernebor

Kjernebormaskiner

 

Vi leverer:

Kjernebor:

Kjernebor for effektiv boring av hull i stål og metallkonstruksjoner. Ved boring med kjernebor fjernes kun en ring av metall. Dette bidrar til en 4 dobling av borehastiheten. Tilførsel av kjølevæske styres automatisk av kjerneborets senterpinne.

Leveres i dimensjoner fra 12—100 mm. Hulldiameter. Materialtykkelse opp til 50 mm. Kjernebor leveres i flere kvaliteter som velges utifra hvilken stålkvalitet som skal bores.

 

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.

Kjernebormaskiner:

Kjernebormaskiner for effektiv boring av hull i stål og stålkonstruksjoner.Leveres i forskjellige motorstørrelser. Kjernebormaskiner kjennetegnes ved høy ytelse og lav vekt.

Maskinen kan benyttes til boring i alle typer materiale og gjenging med automatisk gjengeapparat montert. Tilførsel av kjølevæske skjer automatisk via senterpinnen eller det kan benyttes løs spruteflaske. Til vanlig feste maskinen med sin innebygde elektromagnet.

Vi leverer spennutstyr for rørprofiler, vakumsug til ikke magnetisk materiale og adapter for vanlig sylinderbor og gjengetapper. Ved boring i jernbaneskinner benyttes et adapter som passer direkte inn i skinnelivet