- et trygt valg.

Vennligst ta kontakt på telefon: 69 30 77 30, for et tilbud og mer informasjon. Denne siden er under konstruksjon.

Salg av brukt demonstrasjons utstyr

Mest nytt men også noe tilnærmet ubetydelig brukt verktøy for elektroentreprenøren. Manuelt og hydraulisk utstyr for kutting og pressing av kabelhylser og kutting av kabel. Koffert for installatøren smekkfull av 1000 volts verktøy. ++++

Elektro entreprenør verktøy

Hydraulisk drevet vakumløfter for montasje på f. eks gravemaskin. Drevet av arbeidsmaskinens hydraulikk og med tilpasset adapter kan man løfte og posisjonere alt fra sementsekker til betongbukker. Legge ut kantstein eller heller, bare sett på adapteren som passer til underlaget og legg ut flere samtidig i riktig mønster.

Vakumløfter