Underklossing

Tekstboks: Når jernet og armeringsmattene skal klosses opp benytter man enten den rene underklosseren eller den manuelle kombinerte klosse og bindemaskinen som både binder og løfter jernet i en operasjon.

Ta kontakt for mer informasjon :

Telefon:   69 30 77 30

Telefaks: 69 30 77 40

Org. Nr 96 22 19 527 MVA

E-mail: post@ve-ma.com

www.ve-ma.com

- et trygt valg.

Maskin for undeklossing og sammenbinding.

Løfter jernet og binder sammen.

Maskin for undeklossing.

Løfter jernet opp med et trykk på fotpedalen.

Klosser finnes for forskjellige byggehøyder og jern tykkelser. Ofte dekker samme klossen flere dimensjonsområder